Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en ondoordachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan is het Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode in Elspeet een plaats waar u zich thuis zult voelen. Grote thema’s worden hier op een nieuwe manier – intellectueel, open en vrij van vooroordelen – benaderd. Open hier de folder.

Het leerhuis is bedoeld voor...
Vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met kennis van theologie in relatie tot andere disciplines als sociologie, psychologie en filosofie willen verdiepen en met anderen willen delen. Hierbij komen ook film, literatuur en beeldende kunst regelmatig aan de orde.

Doel
Kennis verwerven en delen in een omgeving waarin onderling contact essentieel is. De focus ligt daarbij op maatschappij, cultuur, wetenschap en levensbeschouwing.

Algemene opzet
‘Vrijzinnig leerhuis Elspeet, open doperse groep voor studie en ontmoeting’ is een kring van mensen die intellectuele nieuwsgierigheid wil verbinden met onderlinge betrokkenheid. De groep wordt gevormd rond thematisch opgezette bijeenkomsten, viermaal per jaar. Deelnemers verbinden zich in principe aan het volledige jaarprogramma. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige liturgische viering die aansluit op het thema. 

Data en docenten
Meldt u zich aan voor het Vrijzinnig Leerhuis, dan kunt u de keuze maken tussen twee verschillende groepen. Beide groepen hebben hetzelfde programma, maar de bijeenkomsten vinden op andere data plaats.    

Programma 2019 -2020

Groep  Beschikbare data Thema Docent
A 1 november 2019 Hart, hoofd en handen Marjan Kip en
Annegreet van der Wijk
B 8 november 2019 Hart, hoofd en handen Saapke van der Meer en
Flora Visser-v. Enkhuizen
A 13 december 2019 Dilemma’s Fulco van Hulst
B 31 januari 2020 Dilemma’s Fulco van Hulst
A 20 maart 2020 Hulp Alfred van Wijk
B 27 maart 2020 Hulp Alfred van Wijk
A 8 mei 2020 Rijkdom en armoede Sonja van der Meulen
B 22 mei 2020 Rijkdom en armoede Sonja van der Meulen

Aanmelden
Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten van het Vrijzinnig Leerhuis bij vrijzinnigleerhuis@ads.nl, u ontvangt dan een registratieformulier.