1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Doopsgezinde oorsprong

Hotel & Congrescentrum Mennorode  heeft zijn oorsprong in de Doopsgezinde Broederschap. Een kleine christelijke kerkgemeenschap van ongeveer 100 gemeenten die begonnen is in de hervormingstijd in het begin van de 16e eeuw. Wereldwijd zijn er 1,5 miljoen doopsgezinden die buiten Nederland Mennonites/Mennonieten genoemd worden.

In het begin van de twintigste eeuw ontstond de behoefte aan vakantie- en conferentiehuizen voor Doopsgezinden en anderen. Zo is in 1925 het Broederschapshuis Elspeet opgericht. Elders in het land zijn nog enkele soortgelijke huizen. De Doopsgezinde geloofsgemeenschap en ook Mennorode kenmerkt zich door openheid voor mensen met verschillende opvattingen en dus ook voor tolerantie in de pluriformiteit van de gasten.

De Doopsgezinden hebben hun naam te danken aan hun overtuiging dat de verbondenheid met de geloofsgemeenschap alleen een eigen beslissing is en dat dan ook pas als volwassene tot een eventuele doop besloten kan worden. De Doopsgezinden willen van ouds een vredeskerk zijn en verzetten zich in meer of mindere mate tegen het gebruik van wapens om conflicten te beslechten.

Klik hier voor meer informatie.