Aankomst
Vertrek
Code

Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

 

Privacy Statement


Disclaimer

Algemeen
Mennorode BV (Kamer van Koophandel 08123964), hierna te noemen Hotel Mennorode, verleent u hierbij toegang tot de website van Hotel Mennorode en nodigt u uit het aangebodene te reserveren of te kopen. Hotel Mennorode behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hotel Mennorode spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hotel Mennorode

Roken, vervuiling of schade in het hotel / hotelkamers
Het is verboden om te roken binnen ons hotel. Roken mag alleen op de daarvoor aangewezen buiten rookplekken en op ons terras. Bij een constatering van roken op de kamer wordt een boete in rekening gebracht van €250,00, plus €250,00 per dag dat wij de kamer 'out of order' moeten houden in verband met extra schoonmaakwerkzaamheden.  Bij constatering van een vervuilde kamer houden we dezelfde regels aan zoals hierboven omschreven. Bij ernstige schade zullen wij een schade expert de schade laten opnemen en dit later verhalen op de gast(en) / bedrijf. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hotel Mennorode. Zonder schriftelijke toestemming van Hotel Mennorode is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Openingstijden Reserveringsafdeling
De reserveringsafdeling en het kantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. Op nationale feestdagen is zijn deze afdelingen gesloten.

Mennorode BV
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet
tel. +31 (0)577 498 111 
info@mennorode.nl
www.mennorode.nl

KVK  08123964
IBAN  NL57TRIO0776455494
BIC  TRIONNL2U
BTW nummer 81.33.89.707 B.01

Op al onze transacties en reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, een exemplaar hiervan wordt op verzoek toegezonden.

Dit met uitzondering van onze camping, hiervoor gelden de Recron annuleringsvoorwaarden.

1. Inleiding
Mennorode BV verwerkt dagelijks informatie over personen. Mennorode BV houdt zich daarbij aan de wet. Mennorode BV respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Mennorode BV verwerkt en voor welke doeleinden.

Mennorode BV, gevestigd aan Apeldoornseweg 185 8085 RJ te Elspeet, KvK-nummer 08123964, www.mennorode.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Daar waar hierna gesproken wordt over 'Mennorode', wordt Mennorode BV bedoeld.  

2. Persoonsgegevens
Mennorode verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Mennorode, behalve in een van de volgende omstandigheden.

(Direct) Marketing
Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren. Mennorode heeft toestemming informatie en aanbiedingen te plaatsen op haar webpagina's. Als u een bezoek brengt aan onze website en op de informatie pagina's en aanbiedingen klikt, kan Mennorode op internet informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Mennorode maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. Minderjarige gasten
Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moet ten minste 1 persoon 18 jaar of ouder zijn. Degene die (ook) een reis boekt voor andere deelnemers is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Indien een reiziger nog geen 18 jaar is, verzoeken wij vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen.

5. Cameratoezicht
5.1 Algemeen
Zowel de werknemer, gasten en leveranciers zijn gebaat bij een veilige omgeving.  Camera toezicht kan een bijdrage leveren aan een veiliger beleving van de werkomgeving.  Camera toezicht op de werkvloer valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de procedure cameratoezicht wil Mennorode het recht op privacy van de medewerkers, gasten alsook leveranciers borgen.

5.2 Waar bevinden de camera’s

 • Ingang receptie
 • Bar
 • Buitenzicht hoofdingang
 • Parkeerplaats voor zicht
 • Parkeerplaats achter zicht
 • Leveranciersingang/keuken
 • Leveranciersingang/technische dienst

5.3 Doelstelling van cameratoezicht
Veiligheid van de medewerkers, gasten, leveranciers alsmede de eigendommen van Mennorode. Het cameratoezicht wordt als preventief gebruikt en ter ondersteuning bij opsporing n.a.v. calamiteiten en/of crimineel gedrag.

5.4 Toegang tot videobeelden
De technische dienst (K. Hop) is verantwoordelijk voor wat betreft het cameratoezicht en heeft alleen i.s.m. de directie toegang tot de videobeelden.

De bewaartermijn van de videobeelden is maximaal 7 dagen (*). Een uitzondering geldt voor beelden waarop incidenten zijn vastgelegd. Deze beelden worden bewaard tot het incident is afgehandeld en worden daarna direct vernietigd.

(*) Het systeem is zo ingesteld dat de beelden na 7 dagen automatisch worden overschreven.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

7. Cookies
Mennorode maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren. 

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. 

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. 

 • Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen;
 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

Advertentiecookies
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

8. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld. 

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@mennorode.nl. Mennorode zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. 

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

9. Aansprakelijkheid 
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Mennorode kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

10. Klachten 
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht

11. Vragen
Heeft u vragen over onze privacy statement? Graag vernemen wij deze via info@mennorode.nl.