Aankomst
Vertrek
Code

Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

 

Bedrijfsinformatie

Openingstijden Reserveringsafdeling
De reserveringsafdeling en het kantoor zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. Op nationale feestdagen zijn deze afdelingen gesloten.

Mennorode BV
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet
tel. +31 (0)577 498 111
info@mennorode.nl
www.mennorode.nl

KVK 08123964
IBAN NL57TRIO0776455494
BIC TRIONL2U
BTW nummer 81.33.89.707 B.01

Op al onze transacties en reserveringen zijn de Recron annuleringsvoorwaarden van toepassing, een exemplaar hiervan wordt op verzoek toegezonden.

Disclaimer

Algemeen
Mennorode BV (Kamer van Koophandel 08123964), hierna te noemen Hotel Mennorode, verleent u hierbij toegang tot de website van Hotel Mennorode en nodigt u uit het aangebodene te reserveren of te kopen. Hotel Mennorode behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hotel Mennorode spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hotel Mennorode.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hotel Mennorode. Zonder schriftelijke toestemming van Hotel Mennorode is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.